Snikkers & Partners

 

Thuis in transport
Onze specialiteit is transport. Wij werken voor veel kleine expeditie- en transportbedrijven. De eigen rijder neemt hierbij een belangrijk deel voor zijn rekening.

Wij kennen de branche en weten waar u over praat als het gaat over het werk, het materiaal, de NIWO vergunning, de BTW in de andere EU lidstaten, efficient gebruik van tankpassen en creditcardsytemen, fiscale regelingen en financiering van uw bedrijf.

Maak een afspraak met Herman Snikkers 010-4370360. Wij zitten aan de A20 op een industrieterrein, dus parkeren met uw truck is geen probleem.

www.snikkers.net


Orde in de chaos rond de ZZP-er in het transport
Er wordt veel over gesproken en de informatie is niet altijd even makkelijk toegankelijk. Er zijn een aantal verschillende ZZP-ers te onderscheiden en daarnaast zijn er verschillende wetten van toepassing. Ik zal proberen me te beperken tot de hoofdlijnen.

Allereerst hebben we de Inkomstenbelasting die eisen stelt aan een ondernemer in het algemeen. Elke zelfstandige met winst uit onderneming kan aanspraak maken op zelfstandigen aftrek. Hiertoe moeten ze aan een aantal vereisten voldoen. De meeste kunt u terugvinden in de aanvraag voor een VAR verklaring. De belangrijkste zijn de ureneis (1225 uur per jaar), minimaal drie klanten, waarvan de grootste minder dan 70% van de omzet inbrengt en een transportvergunning.

De uitzondering in dit deel van het verhaal is de eigen rijder met een eigen truck. Deze mag volgens een uitspraak van de Hoge Raad (BNB 1993/6) voor één opdrachtgever rijden zonder dat zijn zelfstandigheid in gevaar komt. Het begrip eigen auto wordt door de Belastingdienst vrij ruim uitgelegd.

Nieuw is dat de Belastingdienst voor de bepaling of iemand zelfstandigen aftrek mag toepassen kijkt of de ondernemer over een Eurovergunning (NIWO) beschikt. Wij vinden wel dat zij daarbij in acht moeten nemen, dat niet iedereen over een vergunning hoeft te beschikken. Volgens ons zijn dit de ZZP-chauffeurs (zonder auto) die rijden voor een koeriersbedrijf (< 500kg) of die rijden voor een niet transportbedrijf met eigen vervoer. Let op dat de auto’s bij eigen vervoer niet in een aparte BV zitten. Dan heeft u naar onze mening met een transportbedrijf te maken.

Dat de eigen rijder met een eigen of een gehuurde truck (langer dan een maand) een vergunning nodig heeft weet iedereen. Het niet hebben is strafbaar en u bent geen zelfstandige. Dit geldt ook voor de ZZP-chauffeur die zich verhuurd aan een transportbedrijf. Hij is volgens de NIWO verplicht schriftelijk een bruikleen overeenkomst af te sluiten met de opdrachtgever.

Hou tijdens de periode van vijf jaar goed in de gaten dat u nog voldoet aan alle eisen. Wij geven elk jaar in de jaarrekening aan of u nog voldoet aan de eis van kredietwaardigheid. Daarnaast moet u rekening houden dat u bij de aanvraag van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) o.a. getoetst wordt op overtredingen van de rijtijdenwet, CAO, maximaal te laden gewicht etc. Een gewaarschuwd mens telt voor twee.


Boetes eurovignetten
Over de jaren 2010, 2011 en 2012 zijn veel boetes opgelegd door de Belastingdienst wegens het niet hebben van een eurovignet. Wij hebben voor 50 bedrijven succesvol de boete kunnen verlagen door het schrijven van een bezwaarschrift.
Bel voor meer informatie 010-4370360


NIWO vergunning

Als gekwalificeerd NOAB lid (Nederlandse Orde van Administratie en Belastingdeskundigen) mogen wij een verklaring omtrent de kredietwaardigheid afgeven bij de eerste aanvraag en bij verlenging van uw eurovergunning. Het gaat hierbij om het eigen vermogen op uw laatste balans. Eventueel kunnen hier nog correcties op plaatsvinden. Voor onze klanten geven wij dit jaarlijks aan in de jaarrekening, zodat zij niet voor verrassingen komen te staan. Wij kunnen de verklaring ook afgeven voor niet klanten. Wij moeten dan eerst de jaarrekening beoordelen door het afgeven van een samenstellingsverklaring.                                                                                Bel ons voor de tarieven 010-4370360